Salon Sheila

Sheila Margaret Richardson, s-a născut la 26 Mai 1946, în Manchester, Anglia. Toate anotimpurile vieții, din copilărie și până la maturitate, nu au fost lipsite de atingerea delicată a sufletului său, de dragostea pentru frumos și umanitate, de o educație bazată pe principii riguroase care i-au conturat armonios personalitatea. Afinitatea pentru cultură și literatură în special, i-a fost insuflată de bunica și mama sa, tot de la ele păstrând cu sfințenie și câteva cărți care se regăsesc în Salonul Sheila, de la Centrul Cultural Spiritual Văratic. Sheila a profesat ca bibliotecar principal, coordonator a 17 biblioteci din zona Manchester, aprofundând studiile în domeniul biblioteconomiei, fapt ce i-a înlesnit căpătarea unor temeinice informații din sfera culturală.
Căsătoria cu Dianu Sfrijan a fost potrivirea a două suflete venite din depărtări și legate prin frumosul trăirilor și al umanismului. Puținele cărți, pe care le-a putut achiziționa din România, făcând legătura între Constanța, locul de naștere al lui Dianu și Manchester, sunt păstrate în biblioteca personală, ca semn de mare prețuire pentru cultura patriei soțului său. Interesul și dragostea pentru stilul de viață românesc, obiceiurile, tradițiile și trăirile curate și senine au apropiat-o de patria soțului, făcând-o să iubească și să prețuiască peisajul și oamenii din România.
Sheila Margaret Richardson se stinge în ziua de 3 Mai 2015, smulgând pentru totdeauna zâmbetul din sufletul soțului ei…
Pentru dragostea nepământeană care i-a legat până dincolo de existența fizică, în memoria ei, Dianu Sfrijan va ridica la Sf. Mănăstire Văratic un așezământ pentru vrednică folosință creatoare dedicat comunității și vizitatorilor, interesați de păstrarea valorilor culturale.     (Emilia Țuțuianu)

Sheila Margaret Richardson was born on May 26, 1946 in Manchester, England. All the periods of her life from childhood to adulthood did not lack the delicate touch of her soul, the love for beauty and humanity, by an education based on rigorous principles, that by keeping also some books which can be found in Sheila’s drawing room from Varatic Cultural and Spiritual Centre. Sheila worked as a principled librarian, coordinating 17 libraries from Manchester area, studying throughly the librarianship that enabled her to gain solid information from cultural domain.
Her marriage to Dianu Sfrijan was the match of two souls coming from distance and bound by the beauty of feelings and humanitarianism. The few books they could acquire from Romania, creating the bond between Constantza – Dianu’s birth place – and Manchester are kept in the personal library, as a sign of appreciation for the culture of her husband’s country. The interest and love for the Romanian style of living, the customs, the traditions, the serene living, made her approach her husband’s country, loving and cherishing the landscape and the people from Romania.
Sheila Margaret Richardson died on May 3, 2015, taking away the smile from her companion’s soul…
For the love that connected them beyond the phisical existence, in her memory, Dianu Sfrijan would build at Varatic Monastery an establishment for creating usage, dedicated to the community, the visitors, interested in the preservation of the cultural values.